Fyraftensarrangement 2. december 2021

Brancherådet inviterer til fyraftens arrangement i samarbejde med Forsøgsstationen, torsdag den 2. december 2021, kl. 17.00 på Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, København V

Et revitaliseret brancheråd inviterer sammen med Forsøgsstationen til fyraftens arrangement, hvor vi bl.a. gerne vil tale om følgende emner:

  • Brancherådets forslag til en vision / 3-punktsplan
  • Beskatning af tilskud søgt og modtaget på CPR-numre
  • Hvordan sikrer vi tilstrækkeligt med studier og spillesteder.

Vi håber at se så mange fra miljøet som muligt – lad os igen samles og hygge os. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig – bare mød op.
Vi synes, det er vigtigt, at vi holder sammen i denne – til tider skrøbelige – branche.

Vi byder på kaffe og te – og der vil være mulighed for at løbe øl til en billig penge.

Til arrangementet vil vi fra Brancherådet bl.a. være: Mikala Bjarnov Lage, Pernille Garde, Julie Schmidt Andreasen og Jens Christian Jensen.


Baggrund for punkterne: 

Brancherådets forslag til en vision / 3-punktsplan for Brancherådet. 
Brancherådet for Scenedans repræsenterer og er talerør for hele spektret af det koreografiske felt, dets udøvende og skabende kunstnere samt øvrige aktører.

Brancherådet er scenedansens kontinuerlige politiske stemme og dialogiske samarbejdspartner.

Brancherådet arbejder for at forbedre vilkårene for den producerende dansekunst gennem dialog og synlighed. 

Brancherådets fokusområder er på nuværende tidspunkt:
1. Sikre en vedvarende og målrettet udvikling af statslige og lokalpolitiske støttestrukturer. 
2. Arbejde for en større præsentation af dans og flere co-produktionsmuligheder nationalt.
3. Styrke relationen til andre brancheorganisationer 

Beskatning af tilskud søgt og modtaget på CPR-numre
Det er et stort problem især inden for scenekunst, at Slots- og Kulturstyrelsen er blevet pålagt at oplyse projektstøtte fra Statens Kunstfond til beskatning (8% arbejdsmarkedsbidrag) før der kan fratrækkes reelle udgifter til projektet/forestillingen. Det har betydet en voldsom frustration i miljøet samt hos de berørte kunstnere. Skat har ikke ønsket at skelne mellem arbejdslegater og projektstøtte, så derfor sidestilles beskatningen.

Vi vil gerne diskutere med jer omkring dette – og forsøge at få et overblik over omfanget. Vi har derudover også allieret os med projektleder Priscilla S. Lind Rasmussen fra Projektcentret i Dansehallerne, der lige som os er bekendt med denne problemstilling. Vi søger i samarbejde med andre organisationer at samle info, og derefter beslutte, hvad vi gør fremadrettet.

Seneste nyt omkring beskatning er brev sendt fra Projektcentret i Dansehallerne til miljøet, hvor de bl.a. fortæller om møde med Slots- og Kulturstyrelsen og hvor der er forhåbninger om, at der vil komme et udspil fra skattemyndighederne ultimo november 2021. Det håber vi selvfølgelig, vi kan høre mere om til mødet den 2. december.