Nyheder

Besparelser i Aarhus Kommune
Aarhus Kommune vedtog 12. oktober 2022 budgettet for 2023-26 med en beslutning om, at der skal spares i de enkelte afdelinger. Der er udsendt et sparekatalog, hvor de ønsker at spare 14,3 mio. kr. på området for Kultur og Borgerservice. Dette forslag er sendt i høring til den 24. november, hvor der er frist for at fremsende høringssvar.

Et af forslagene går på at flytte Bora Bora ned til Godsbanen. Lokalerne på Godsbanen er uegnede til at producere og præsentere dans i, og derved er landets eneste fungerende scene for dans reelt ude af stand til at levere de forestillinger, som har begejstret husets gæster de sidste 30 år. 

I Brancherådet for Scenedans opfordrer vi alle til at indsende et høringssvar mod denne flytning til uegnede lokaler, som hverken er brede eller dybe nok til dans, og Brancherådet vil også selv indsende et høringssvar. Det er vigtigt, at man ikke bare kopiere andres høringssvar, men reelt skriver et selv for at vise en større samlet modstand mod flytningen. 

Her er link til Brancherådets høringssvar, som blev afsendt 20. november 2022

Her er link til siden, hvor sparekataloget er samt link til indsendelse af høringssvaret. Der er også oversigt og alle høringssvar, der indtil nu er indkommet (1.174 pr. dags dato).

Her er link til artikel i Iscene, hvor teaterleder Lotte Kofod Ludvigsen bliver interviewet. 


Konstituering af bestyrelse
Bestyrelsen i Brancherådet for Scenedans konstituerede sig efter generalforsamlingen på bestyrelsesmøde 25. maj 2022 på følgende måde:
Helle Bach (forperson)
Ljuba Castot (næstforperson)
Jens Christian Jensen (kasserer)
Lone Nyhuus
Mette Overgaard
Jannik Elkær
Josefine Ibsen
Camilla Stage (suppleant)
Janne Weidinger Kristensen (suppleant)
Her på siden kan du læse mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer.


Brancherådet afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag den 10. maj 2022 kl. 17.00 på zoom.
Læs mere om det her.


AFLYST – ny dato kommer snarest
Brancherådet afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 5. april 2022 kl. 17.00 på Forsøgsstationen, Sønder Boulevard, København V.
Dagsorden mv følger snarest – men sæt X i kalenderen


Brancherådet afholdt fyraftens arrangement i samarbejde med Forsøgsstationen, torsdag den 2. december 2021.

På Forsøgsstationen var vi samlet 15 mennesker med vidt forskellig baggrund – og havde gode snakke og diskussioner om, hvad Brancherådet vil kunne gøre for miljøet samt hvilke problematikker, de forskellige så for sig. 

Læs mere om det her.


Ny bestyrelse for Brancherådet

På den ekstraordinære generalforsamling den 18. august 2021 blev der valgt nyt medlem samt 2 suppleanter ind i bestyrelsen, som efterfølgende konstituerede sig således: 

Mikala Bjarnov Lage (forperson)
Helle Bach (næstforperson)
Jens Christian Jensen (kasserer)
Pernille Garde
Camilla Stage
Ljuba Castot
Jannik Elkær
Mette Overgaard
Julie Schmidt Andreasen (suppleant)
Lone Nyhuus (suppleant)

Her på siden kan du læse mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer.