Nyheder

Brancherådet for Scenedans inviterer til salon onsdag den 21. september 2022 kl. 17.00 på Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, København V.
Hvordan ser situationen for prøvelokaler og studiefaciliteter ud i København? Hvilke muligheder har koreografer og andre dansekunstnere for at træne og have prøver samt spille forestillinger – og hvad koster det?
Hvem har ansvaret for, at der stilles faciliteter til rådighed for dansemiljøet – til en pris der er til at betale?
Vi inviterer forskellige institutioner og beslutningstagere ind til en diskussion om dette – alle er velkomne.
Sæt x i kalenderen og hør nærmere om salonen efter sommerferien.


Konstituering af bestyrelse
Bestyrelsen i Brancherådet for Scenedans konstituerede sig efter generalforsamlingen på bestyrelsesmøde 25. maj 2022 på følgende måde:
Helle Bach (forperson)
Ljuba Castot (næstforperson)
Jens Christian Jensen (kasserer)
Lone Nyhuus
Mette Overgaard
Jannik Elkær
Josefine Ibsen
Camilla Stage (suppleant)
Janne Weidinger Kristensen (suppleant)
Her på siden kan du læse mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer.


Brancherådet afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag den 10. maj 2022 kl. 17.00 på zoom.
Læs mere om det her.


Foto: Søren Meisner

Indsamling af data på uafhængige scenekunstnere inden for det koreografiske felt
De Frie Koreografer, Performing Arts Platform Aarhus, Brancherådet for Scenedans, Uafhængige Scenekunstnere og Udviklingsplatformen for Scenekunst er gået sammen om at ville indsamle data for at undersøge mulige modeller, som kan styrke arbejdsforholdene for det koreografiske felt og det frie scenekunstfelt generelt. De ønsker derfor at indsamle oplysninger fra aktørerne inden for feltet. Deadline for besvarelse af spørgeskema er 30. april 2022.
Klik her for at gå til spørgeskemaet.


AFLYST – ny dato kommer snarest
Brancherådet afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 5. april 2022 kl. 17.00 på Forsøgsstationen, Sønder Boulevard, København V.
Dagsorden mv følger snarest – men sæt X i kalenderen.


Brancherådet afholdt fyraftens arrangement i samarbejde med Forsøgsstationen, torsdag den 2. december 2021.

På Forsøgsstationen var vi samlet 15 mennesker med vidt forskellig baggrund – og havde gode snakke og diskussioner om, hvad Brancherådet vil kunne gøre for miljøet samt hvilke problematikker, de forskellige så for sig. 

Læs mere om det her.


Ny bestyrelse for Brancherådet

På den ekstraordinære generalforsamling den 18. august 2021 blev der valgt nyt medlem samt 2 suppleanter ind i bestyrelsen, som efterfølgende konstituerede sig således: 

Mikala Bjarnov Lage (forperson)
Helle Bach (næstforperson)
Jens Christian Jensen (kasserer)
Pernille Garde
Camilla Stage
Ljuba Castot
Jannik Elkær
Mette Overgaard
Julie Schmidt Andreasen (suppleant)
Lone Nyhuus (suppleant)

Her på siden kan du læse mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer.