Bestyrelse

På den ekstraordinære generalforsamling 18. august 2021 blev der valgt nyt medlem samt 2 suppleanter ind i bestyrelsen, som efterfølgende konstituerede sig således:

Mikala Bjarnov Lage (forperson)
Helle Bach (næstforperson)
Jens Christian Jensen (kasserer)
Pernille Garde
Camilla Stage
Ljuba Castot
Jannik Elkær
Mette Overgaard
Julie Schmidt Andreasen (suppleant)
Lone Nyhuus (suppleant)

Efter Mikalas død er Helle Bach indtrådt som forperson frem til næste ordinære generalforsamling tirsdag den 10. maj 2022 kl. 17.00 på zoom.


Herunder er billeder og tekst fra hver enkelt medlem – som bl.a. svarer på følgende spørgsmål:
Hvad beskæftiger du dig med til daglig – og har du lavet noget spændende tidligere?
Har du nogle tillidshverv (eller har haft)?
Hvad synes du er det vigtigste, Brancherådet skal arbejde for (eller hvad er vigtigst for dig selv)?


Mikala Bjarnov Lage (1962 – 2021) 
Var med helt fra starten i 1980, hvor vi  startede den første moderne danseforening og fik vores et lille blad, hvor vi kunne se hvem og hvad der rørte sig i miljøet.
Kunstnerisk leder hos Bjarnov Dance Compagni og Micado Danse Ensemble (med Charlotte Rindom ). 
Siddet i bestyrelsen hos Dansens Hus, Dansescenen m.fl.
Været politisk involverer i dansen helt fra starten, og og arbejder stadig på at dansen har et samhørigheds sted og styrker hinanden.
Sammen er vi stærkere! 

Mikala Barnov Lage
Julie Schmidt Andreasen (Foto: Lassina Barolo)

Julie Schmidt Andreasen
Jeg arbejder som koreograf, danser og underviser. Jeg udvikler og præsenterer værker i naturen, bybilledet, på scenen, museer og festivaler i ind- og udland. Som danser har jeg arbejdet med blandt andre Mara Vivas (YV), Rick Nodine (US) og Ellen Kilsgaard (DK) og er særligt interesseret i improvisationsmetoder, release-teknikker og nærvær blandt publikum og performer/e. Jeg underviser alle aldre og niveauer i moderne dans og faciliterer Praksis Udvikling for professionelle gennem Dansk Skuespillerforbund. Jeg er medstifter af duoen Schmidt & Lundtoft, som underviser og opfører danseforestillinger om og i naturen. Desuden er jeg med i en international kunstnergruppe med udveksling, sparring og mentoring gennem Clarence Mews (UK).

Jeg har været frivillig på diverse nationale og internationale dansefestivaler. Herudover arbejder jeg en dag om ugen som receptionist i Villa Kultur, som udveksling for en flex-kontorplads.

  • Brancherådet skal samle aktører, som beskæftiger sig med scenedans. I dette fagfællesskab skal vi inspirere hinanden og højne arbejdsvilkår- og miljøer. 
  • Vi skal diskutere og deltage i politik på områder såsom økonomi, ligestilling og uddannelse med en stærk stemme i samarbejde med andre interesseorganisationer fra det kunstneriske felt. 
  • Vi skal gøre opmærksom på branchen og dansens funktioner i samfundet. Vi skal udbrede kendskabet til scenedansens forhold blandt medlemmer og generelt gennem medier og politisk. 

Pernille Garde (født 1973)
Pernille Garde er uddannet på Den Danske Scenekunstskole 1995-99, tidligere Skolen for Moderne Dans.
Hun er kunstnerisk leder og koreograf i PERNILLE GARDE STAGE ART, skaber forestillinger i grænselandet mellem dans og teater og fortæller historier med en stærk fysikalitet, emotionel dybde og et sanseligt billedsprog. 
Kompagniet bringer opmærksomhed, lys og humor på mørke emner som tab, overgreb og krig og har desuden de senere år skabt forestillinger med fokus på kunstnerportrættet og kunstnerisk skabelse. Tidligere forestillinger bl.a. I ANNAS ATELIER (2021) i co-produktion med Kulturhus Kappelborg, Skagen, Reumertnominerede LEAS RUM (2019), SORELLA (2017) i co-produktion med Det Kongelige Teater, LOST MEMORIES (2014) og STILHEDENS SYMFONI (2010).
www.pernillegardestageart.dk

“Det er vigtigt for mig: At skabe rum for dialog, hvor erfaringer, viden og udfordringer i branchen kan deles på en konstruktiv og positiv måde. Arbejde for genrediversitet i repræsentationen af dans i det danske koreografiske scenelandskab. Vække empati og nysgerrighed gennem dans. At dans kan være mange ting.”

Pernille Garde
Camilla Stage

Camilla Stage
Camilla Stage har fra en tidelig alder beskæftiget sig med studier i tegning, skulptur, maleri og dans. Hun har studeret ved Balletakademiet i Sverige og derefter ved Folkwang Hochschule fürTanz  i Tyskland, under ledelse af Pina Baucsh. I Tyskland får hun bevilget et Scholarship for Graduates Advancement in Choreography og får flere af sine koreografier opført på tyske teatre. 

Da Camilla vender tilbage til Danmark danner hun foreningen Living Creatures som danner ramme for hendes produktioner, kunstnerisk arbejder og praksis.  Hun arbejder som koreograf, danser, performer, skuespiller, underviser og danseformidler i Danmark med et utal af koreografiske produktioner bag sig. 

Arbejdet i Brancherådet handler for Camilla om at dele både de politisk og kunstnerisk erfaringer som hun har genereret gennem mere and 30 år i branchen, samt styrke det kollegiale sammenhold i Branchen, så vi sammen kan fremme Dans og Koreografi og vedholdende oplyse om dansens værdi og relevans for kulturen i Danmark.

Ljuba Castot
Ljuba Castot er opvokset på Vesterbro og uddannet ved Merce Cunningham Dance Company Studios i New York. Min bevægelses udveksling rummer fantastiske kunstnere så som Amy Secada, Big Mijo, Hallowdreamz, Archie Burnett, Ephrat Asherie samt et bredt spektrum af byens kultur og natte liv fra perspektiver som performer, koreograf, DJ og kurator.

Jeg var nomineret til en MTV VMA for “Best Choreography” for musik videoen Hideaway og vandt en JUNO award for samme video.

Som danser ønsker jeg mere synlighed for branchen og dens aktører. Jeg vil gerne være kre-aktivt med til at skabe plads for en udvikling og udveksling i Danmark’s dansemiljø som kan reflektere vores menneskehed. Vi bærer vores kulture, udveksling og vores historier i vores krop. Trauma lives in the body and trauma is also healed in the body -Peter Elizalde

Ljuba Castot
Jens Christian Jensen

Jens Christian Jensen (født 1964)
Arbejdet i Slots- og Kulturstyrelsen for bl.a. Statens Kunstfond i 7 år – og 8 år i Projektcentret i Dansehallerne.
Var med til at starte Brancherådet i 2013 mens jeg arbejdede i Projektcentret og har været inde over i flere omgange – nu som kasserer.
Det er vigtigt med arbejdsvilkårene for alle aktører inden for dansen, herunder også ordentlige lønninger.
Nu arbejder jeg som selvstændig – men stadig med mange af de kunstnere og samarbejdspartnere som både i Projektcentret samt i Slots- og Kulturstyrelsen.

Lone Nyhuus (født 1960) 
Har som danser, koreograf og underviser været med fra starten af 1980’erne med blandt andet Danseaktivisterne, danseaktiviteter i forbindelse med de første udgaver af Københavns Karneval, bestyrelsen for Dansens Hus og med til at starte det, der nu hedder Dans og koreografi på Den Danske Scenekunstskole. 

Efter 20 år som freelancejournalist, blandt andet på DR og Jyllands Posten, fordeles arbejdstiden nu ligeligt mellem stillingen som daglig leder af Brancheklubben for Film og Mediekomponister og kulturproducent på freelancebasis. 
Som de andre i bestyrelsen har jeg dansen under huden: fra de første fandenivoldske skridt til dansens nuværende stærke placering og store muligheder for at tage en plads i dansk og international scenekunst. Den historie er der god grund til at tale op…

Lone Nyhuus. Foto: Allan Nørregaard