Høringssvar til Aarhus Kommune

København, 20. november 2022

Høringssvar til Aarhus Kommune 
Spareforslag om at flytte Bora Bora til Godsbanen

Brancherådet for Scenedans i Danmark er et samlende fagligt fællesskab af og med professionelle aktører inden for scenedans i Danmark. Brancherådet er høringspart inden for emner der vedrører dans og har udpegningsret til bl.a. Statens Kunstfonds Repræsentantskab samt institutionen Bora Boras bestyrelse.

Brancherådet kom ud af Fællesrådet for Moderne Dans, der blev stiftet i 2002 og bestod af institutioner, scener og organisationer i det moderne dansemiljø i Danmark. I sin nuværende form har Brancherådet eksisteret siden 2010.

Som repræsentant for en hel dansebranche vil vi på det kraftigste opfordre til ikke at rykke Bora Bora ned på Godsbanen. De tiltænkte lokaler dér kan slet ikke rumme det, en institution som Bora Bora i 2022 skal repræsentere. 

Bora Bora har en stor betydning for hele Danmark som nationalt og internationalt samlingssted, hvor der vises kunst af høj kvalitet. Bora Bora har med deres residency program formået at tiltrække et stort antal udenlandske koreografer og dansere, som har tilført byen (og landet som helhed) et væsentligt løft.

Gulvet på Godsbanen er ikke egnet til dans. På Bora Bora på Brobjergskolen er der blevet lagt et dyrt og meget velfungerende dansegulv i træ. På Godsbanen er der kun beton, og det vil være en ekstrem bekostelig affære at skulle højne gulvet så meget, at der ville kunne danses på det. Den investering, der blev lavet på Brobjergskolen i forbindelse med etablering af det eksisterende gulv vil være spildt.

Der er ikke plads på Godsbanen til alle de aktiviteter og faciliteter, Bora Bora i dag rummer. Med 2 scener, rum til prøvelokaler, omklædning og teknik samt administration kræver det en hel del mere plads end det, der findes på Godsbanen samtidig med, at der ikke er den nødvendige mulighed for at etablere en ordentlig og velkommende publikumsfoyer, der skal kunne betjene flere scener på én gang. 

Bora Bora er eneste lille storbyteatre i Danmark, som er helliget dans. Som anden institution i Danmark er Dansehallerne, der er Nationalt center for dans og koreografi og havde indtil 2017 hjemme i Tap E på Carlsberg, hvor der var 2 scener, en laboratoriescene, 7 studier, lounge og foyer-område, som var en national scene værdig. Dansehallerne blev hjemløs, fordi Carlsberg ønskede at anvende lokalerne til andet formål (det meste kunne rives ned og blev omdannet til erhverv og boliger). 

Dansehallerne har i dag udsigt til at rykke ind i Kedelhuset på Carlsberg ultimo 2024 til langt færre kvadratmetre, en stor og en lille scene samt 4 studier. Dette indhug i en branche gør ondt – og en flytning af Bora Bora til Godsbanen vil formindske arealerne for dans i Danmark betydeligt. 

Udover Dansehallerne og Bora Bora er der kun 2 egnsteatre i Danmark med egne huse, der producerer og viser dans, nemlig Holstebro Dansekompagni og Aaben Dans, og i Københavns nordvestkvarter findes Danse­ka­pel­let med fokus på urban dans primært for børn og unge. Endelig er der Den Kongelige Ballet. 

Ud af det samlede danske teaterlandskab er det en forsvindende lille del, der har plads helliget til dans – og den del vil blive endnu mindre ved flytning af Bora Bora til Godsbanen. 

Bora Bora har brug for dens nuværende beliggenhed eller et andet og mere passende sted, såfremt institutionen skal flyttes. 

Med venlig hilsen

Brancherådet for Scenedans

Helle Bach, forperson
Jens Christian Jensen, kasserer
Mette Overgaard
Ljuba Castoft
Josefine Ibsen
Janne Weidinger Kristensen
Jannik Elkær
Lone Nyhuus
Camilla Stage

www.scenedans.dk