Generalforsamling 7. maj 2024

Brancherådet for Scenedans afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 7. maj 2024 kl. 17.00 – 19.30 på Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, København V samt på zoom (link kommer senere)

DAGSORDEN (ifølge vedtægterne):

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Forpersonens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
  a. Kontingent
  b.
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af intern revisor
 8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
 9. Evt.

Punkt 5a: Kontingent
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af medlemskontingent for enkeltpersoner på 100 kr.
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af støttemedlemsskab for organisationer/foreninger og andre på 200 kr.

Punkt 6: Valg til bestyrelse. 
Kun betalende medlemmer kan stille op til bestyrelsen.

Den nuværende bestyrelse består af følgende:
Helle Bach (forperson)
Janne Weidinger Kristensen
Ljuba Castot
Mette Overgaard
Jens Christian Jensen (kasserer og administrator)
Esther Wrobel (suppleant)

Følgende er på genvalg: Janne Weidinger Kristensen
Følgende er ikke på valg: Ljuba Castot, Helle Bach, Mette Overgaard og Jens Christian Jensen.

Følgende suppleant er på genvalg: Esther Wrobel

Jfr. vedtægterne skal vi være 6-8 medlemmer samt op til 2 suppleanter, så der skal vælges minimum et nyt medlem og op til én suppleant.

Læs i øvrigt vedtægter og andet på vores hjemmeside www.scenedans.dk