Nyhedsbrev 28. maj 2022

Dette er det nye format på Nyhedsbrev fra Brancherådet for Scenedans. Vi oplevede, at nyhedsbreve sendt fra Mailchimp endte i spamfiltre, så nu modtager du det direkte på mail fra adressen info@scenedans.dk. 

Generalforsamling og konstitueret bestyrelse

Brancherådet for Scenedans havde ordinær generalforsamling 10. maj 2022 og valgte 2 nye ind i bestyrelsen, som efterfølgende konstituerede sig. Vi vil gerne byde velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer Josefine Ibsen og Janne Weidinger Kristensen.
Du kan læse mere om hele bestyrelsen her.

På generalforsamlingen gennemgik vi årsberetningen fra 2021 og havde forskellige punkter på dagsordenen, bl.a. kontingent. 
Referatet ligger nu tilgængeligt på vores hjemmeside sammen med årsrapporten og regnskabet – du kan finde de forskellige ting her.

Medlemskontingent

Generalforsamlingen besluttede at indføre medlemskontingent. Det koster 100 kroner om året at være almindeligt medlem og et støttemedlemsskab koster 200 kr. Som almindeligt medlem har du ret til at stemme på generalforsamlingen samt opstille til bestyrelsen.
Alle kan deltage i vores arrangementer, bl.a. saloner.
Medlemskontingentet går til at støtte Brancherådet generelt samt de forskellige arrangementer, vi tilbyder. Medlemmerne af bestyrelsen arbejder gratis – og modtager selvfølgelig ikke honorar for dette arbejde.

Medlemskontingentet kan indbetales på vores bankkonto eller overføres via mobile pay. 
Læs mere om det her.

Informationer på hjemmeside og facebook

Brancherådet anvender sin hjemmeside og facebook-side til at holde alle informeret om forskellige tiltag, og deler på facebook relevante opslag fra os selv eller andre. Følg med på hjemmeside samt på facebook, hvor vi opfordrer til at give siden et like, så du er sikker på at blive holdt opdateret.

Link til hjemmeside        Link til facebook

Har du kommentarer eller spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at tage kontakt med os.