Om

Om Brancherådet for Scenedans

Brancherådet for Scenedans i Danmark er et samlende fagligt fællesskab af og med professionelle aktører inden for scenedans i Danmark. Brancherådet er høringspart inden for emner der vedrører dans og har udpegningsret til bl.a. Statens Kunstfonds Repræsentantskab.

Brancherådets historie

Brancherådet kom ud af Fællesrådet for Moderne Dans, der blev stiftet i 2002 og bestod af institutioner, scener og organisationer i det moderne dansemiljø i Danmark. Fællesrådets opgave var at sikre et højt informationsniveau og styrke infrastrukturen inden for den moderne dans. Rådet kunne agere politisk, såfremt der kunne opnås konsensus om en sag. Rådet havde ingen bestyrelse eller administration.
Fællesrådet bestod af: 3DK (De Danske Dansekompagnier: bl.a. Next Zone, Aaben Dans), De Frie Koreografer, Danseudvalget i Dansk Skuespillerforbund, Foreningen Dans i Uddannelsen, Danseværket, GRAN – teater for dans, Dansescenen, Skolen for Moderne Dans, Afdeling for Dans og Teatervidenskab – Københavns Universitet samt Dansens Hus.

I slutningen af 00’erne melder nogle af institutionerne sig ud af Fælledsrådet, og en samling af enkeltpersoner beslutter efterfølgende at videreføre ideen med det samlende for hele dansemiljøet – og får stiftet Brancherådet for Scenedans. Brancherådet får også lov til at fastholde den udpegnings- og høringsret, som Fællesrådet tidligere havde.

Brancherådet havde sit stiftende møde 9. november 2010 samt stiftende ekstraordinær generalforsamling 19. februar 2011 med valg af følgende første bestyrelse: Paw Petersen (forperson), Annika B. Lewis (næstforperson), David C. Price (kasserer), Charlotte Mors, Emma-Cecilia Ajanki, Lisbeth Klixbüll og Lene Bang Henningsen.

Brancherådets vision og 3-punktsplan

I løbet af 2021 har Brancherådet arbejdet med en vision og en 3-punktsplan, som værende udtryk for det, rådet arbejder med i øjeblikket. Disse ting kan og skal altid være til diskussion og ændres over tid. De næste år vil vi gerne arbejde med følgende:

Brancherådets vision (2021)
Brancherådet for Scenedans repræsenterer og er talerør for hele spektret af det koreografiske felt, dets udøvende og skabende kunstnere samt øvrige aktører. 

Vi arbejder for at synliggøre dansen i det kulturpolitiske landskab, at øge forståelsen for dansens egenart og betydning samt at skabe større synlighed og bedre vilkår for den koreografiske scenekunst. Brancherådet er scenedansens kontinuerlige politiske stemme og dialogiske samarbejdspartner. 

Brancherådets 3-punktsplan (2021)
Brancherådet har i 2021 være gennem en revitaliseringsproces, og i den forbindelse blev det besluttet at formulere vision samt at lave en 3-punktsplan, hvor vi præciserede, hvad vi i øjeblikket har fokus på og vil arbejde for. Denne plan kan løbende ændre sig.

  • Sikre en vedvarende og målrettet udvikling af statslige og lokalpolitiske støttestrukturer. 
  • Arbejde for en større præsentation af dans og flere co-produktionsmuligheder nationalt.
  • Styrke relationen til andre brancheorganisationer 

Bestyrelse

Brancherådets bestyrelse består af 6-8 medlemmer samt op til 2 suppleanter.
Læs mere her om de forskellige medlemmer af bestyrelsen.

Vedtægter

Her er Brancherådets gældende vedtægter fra 15. september 2020.

De kan downloades her som pdf