Generalforsamling 10. maj 2022

Hermed har vi glæden af at inviterer til den ordinære generalforsamling i Brancherådet for Scenedans
tirsdag den 10. maj 2022, kl. 17.00 – 18.00 på zoom

DAGSORDEN 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Forpersonens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
  a. Kontingent
 1. Valg til bestyrelsen
 2. Valg af intern revisor
 3. Evt valg/nedsættelse af udvalg
 4. Evt.

Punkt 5a:
Bestyrelsen foreslår medlemskontingent for enkeltpersoner på 100 kr. årligt.
Bestyrelsen foreslår støttemedlemsskab for organisationer/foreninger og andre på 250 kr. årligt.

Punkt 6:

Følgende er på genvalg: Jannik Elkær og Camilla Stage.

Følgende er ikke på valg: Ljuba Castot, Helle Bach, Mette Overgaard, Lone Nyhuus og Jens Christian Jensen.

Julie Schmidt Andreasen og Pernille Garde ønsker ikke at genopstille.

Jfr. vedtægterne skal vi være 6-8 medlemmer samt op til 2 suppleanter, så der kan vælges max et nyt medlem og 2 suppleanter.


Vi glæder os til at se dig!
VI afholder generalforsamlingen på engelsk, hvis det er nødvendigt.

Med venlig hilsen alle os i bestyrelsen.

Konstitueret Forperson: Helle Bach, kasserer: Jens Christian Jensen 

Bestyrelsesmedlemmer: Jannik Elkær, Camilla Stage, Pernille Garde, Mette Overgaard, Ljuba Castot samt Julie Schmidt Andreasen og Lone Nyhuus (sidste to valgt ind som suppleanter ved ekstraordinær generalforsamling 18. august 2021)