Generalforsamling 30. marts 2023

Brancherådet for Scenedans afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 30. marts 2023 kl. 17.30 – 20.00 på Forsøgsstationen, Sønder Boulevard 81, København V samt på zoom.

Referatet er ved at blive skrevet – og vil blive lagt ud her så snart som muligt.

DAGSORDEN (ifølge vedtægterne):

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Forpersonens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
  a. Kontingent
  b. Diskussion af nyt Fællesråd for dans og koreografi
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af intern revisor
 8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
 9. Evt.

Punkt 5a: Kontingent
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af medlemskontingent for enkeltpersoner på 100 kr.
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af støttemedlemsskab for organisationer/foreninger og andre på 200 kr.

Punkt 5b: Diskussion af et nyt Fællesråd for dans og koreografi
På mødet, Rum til dans, 21. september 2022, stod det klart at det både på det nationale og overordnede niveau er yderst vigtigt, at danseområdet forstår at samle sig og kortlægge og definere en fælles sag.  Dansehallerne/Danjel Andersson tilbød at tage teten henimod en stærk fælles organisation på tværs af organisationer og institutioner. På GF fremlægges et forslag til et nyt Fællesråd for dans og koreografi.
Læs referatet fra mødet her: http://scenedans.dk/index.php/arrangementer/salon-rum-til-dans-i-koebenhavn/

Punkt 6: Valg til bestyrelse. 
Kun betalende medlemmer kan stille op til bestyrelsen.

Følgende er på genvalg: Ljuba Castot, Helle Bach, Mette Overgaard, Lone Nyhuus og Jens Christian Jensen
Følgende er ikke på valg: Jannik Elkær og Josefine Ibsen.
Jannik Elkær ønsker at trække sig fra bestyrelsen ved denne generalforsamling. Jens Christian Jensen ønsker ikke at genopstille

Følgende suppleanter er på genvalg: Camilla Stage og Janne Weidinger Kristensen

Jfr. vedtægterne skal vi være 6-8 medlemmer samt op til 2 suppleanter, så der kan vælges max et nyt medlem og 2 suppleanter.

Læs i øvrigt vedtægter og andet på vores hjemmeside www.scenedans.dk

Vi glæder os til at se dig – fysisk på Forsøgsstationen eller på zoom!

Med venlig hilsen alle os i bestyrelsen.

Forperson: Helle Bach | kasserer: Jens Christian Jensen 

Bestyrelsesmedlemmer: Jannik Elkær, Mette Overgaard, Ljuba Castot, Josefine Ibsen, Lone Nyhuus, Camilla Stage og Janne Weidinger Kristensen (sidste to valgt ind som suppleanter ved sidste generalforsamling 10. maj 2022)