Kontingent

Meld dig ind i Brancherådet – og betal 100 kr. i kontingent for 2024

På den ordinære generalforsamling 10. maj 2022 blev det besluttet at indføre medlemskontingent på 100 kr. årligt (for et kalenderår) samt støttemedlemsskab på 200. kr. årligt (for et kalenderår), hvilket blev bekræftet igen på den ordinære generalforsamling 30. marts 2023.

Det ordinære medlemsskab er personligt og giver ret til at stemme på generalforsamlingen samt at stille op til bestyrelsen. Støttemedlemsskabet kan være organisationer eller andre, der vil støtte op om formålet (men giver ingen stemme- eller opstillings-ret)

Medlemskontingentet går til at støtte Brancherådet generelt samt de forskellige arrangementer, vi tilbyder. Medlemmerne af bestyrelsen arbejder gratis – og modtager selvfølgelig ikke honorar for dette arbejde.

Indbetaling

Man indbetaler 100 kr. for ordinært medlemsskab eller 200 kr. for støttemedlemsskab for 2024 til kasserer Jens Christian Jensen på hans konto i Nordea: reg.: 5501, konto 6293 742 330 med tydelig angivelse af navn – eller via mobile pay på hans mobil 30 53 10 35.